Strona Główna

Ta strona poświęcona jest prezentacji rozwiązań w zakresie:
- napędów elektryczny pojazdów
- mikro sieci energetycznych
- wytwarzaniu energi elektrycznej

zalety dywersyfikacji sieci energetycznej:
- zrównoważony rozwój społeczny
- rozwój technologii energetycznych.
- rozwój technologii pozyskiwania energii z biomasy.
- bezpieczeństwo energetyczne.
- integracja wielu źródeł wytwrzania energii poprzez sieci inteligentne